Informatie

Bekendmakingen van de gemeente Rotterdam
In de loop van 2017 zijn de berichten niet meer op de gemeentelijk website in te zien. Burgers kunnen op de hoogte blijven van de besluiten waar gemeente, provincie en waterschappen de inwoners over (moeten) informeren via www.rotterdam.nl/bestuur-organisaties/berichten. Daar vindt u onder andere informatie over Omgevingsalerts Apps.

De app https://www.omgevingsalert.nl/app is gratis te downloaden en te gebruiken.
De app ondersteunt verschillende categorieën van lokale bekendmakingen: omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen, bestemmingsplannen, horecavergunningen. Gebruikers kunnen zelf aangeven welke categorieën ze willen zien. Maak een selectie op postcode, plus een straal rondom de gekozen postcode. De app is beschikbaar voor iPhone, iPad, Android of Windows. Via App Store, Google Play, Windows Store.

Het bestuur ziet minimaal eenmaal per maand de algemene bekendmakingen na op nieuwe, relevante informatie (bouw- en sloopvergunningen, gebruiks- en bestemmingsplanwijzigingen, horecavergunningen, enz.). Het bestuur is van mening dat het geen positie kan innemen in procedures omdat het geen belanghebbende is, maar ziet de bekendmakingen zeker als een kans met de gemeente in gesprek te komen over de doelstellingen van 2EMW. Taak van de vereniging is haar leden te informeren en zo nodig bewoners/eigenaren te adviseren zich tot de (betreffende dienst van de) gemeente te wenden.

Graffiti + vernieling buitenruimte
Bij klachten van leden over graffiti en vernieling in de buitenruimte adviseert het bestuur om aangifte te doen.

Wateroverlast
Verantwoordelijkheden waterbeheer singel(s)
Gemeente: schoonhouden van het water en beheer fonteinen.
Hoogheemraadschap: doorspoelen van de singel(s) en monitoren waterkwaliteit.
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard adviseert klachten over wateroverlast altijd bij de gemeente te blijven melden!

DCMR muziekgeluidoverlast horeca
De Milieutelefoon (provincie Zuid-Holland en de milieudiensten in de provincie) behandelt de milieuklachten.

Telefonisch 0888-333 555: Geluidsoverlast muziek horeca kan 24 uur/pd worden gemeld. U wordt persoonlijk te woord gestaan. Er wordt gevraagd naar postcode, huisnummer naam en adres van bedrijf en de klacht.
Via de website van DCMR: via het milieumeldingenformulier.
Het indienen van de klacht online kan achteraf.

Geluidoverlast horecabezoekers
Als de overlast lawaaierig gedrag in de directe omgeving van de horecagelegenheid betreft, dan dient te worden ‘geklaagd’ via het telefoonnummer politie-niet-spoed 0900-8844.

Wijkagenten
In het algemeen zijn de wijkagenten bereikbaar via 0900-8844 of via een contactformulier op www.politie.nl

Waterproject
Het Waterproject is een beschermd stadsgezicht. Het Waterproject stamt uit 1854 en gaat over de Westersingel, Spoorsingel, Noordsingel, Crooswijksesingel en Boezemsingel. Stadsarchitect W.N. Rose (1801-1877) bedacht deze grootschalige stedenbouwkundige (groen/water)structuur om de onhygiënische toestand te verbeteren van de sterk vervuilde, negentiende-eeuwse binnenstad. De vormgeving in landschapsstijl door de Zochers maakte het tracé ook geschikt als stadswandeling en als woonmilieu voor welgestelde burgers. Het tracé werd de afgelopen jaren gerenoveerd omdat groen en water nog steeds van groot belang zijn voor de stedelijke gezondheid en kwaliteit.